Usluge

Home Usluge

NAŠE USLUGE

finansije RačunovodstoMala

Računovodstvo

Nudimo računovodstvene usluge koje se bave svim rutinskim računovodstvenim funkcijama koje inače zauzimaju previše…

obračun

Obračun plata

Mi pružamo uslugu obračuna plate koja je bazirana na potrebama i zahtjevima klijenta a sve u skladu sa Zakonskom…

finansije Porezno i poslovno savjetovanje mala

Savjetovanje

Pokrećete novi posao, uvodite novu poslovnu aktivnost u preduzeće; trebaju Vam novi strojevi, oprema i uređaji…

porezno

Porezno zastupanje

Privredna društva koja nemaju sjedište niti stalnu poslovnu jedinicu u BiH, a koja pružaju usluge u BiH prema Zakonu o PDV…

finansije IT rješenja mala

IT rješenja

Za Vas ćemo projektirati i najzahtjevnije sustave, implementirati ih i održavati. Postojeće sustave optimiziramo i…

pravne

Pravne usluge

Mi, kao Poreski savjetnici svojim sveobuhvatnim pristupom smanjujemo vaše poreske obaveze na minimum…